Spune-ne ce cafea bei, ca să îți spunem cine ești

Conform sondajelor, peste 60% dintre noi bem cafea zi de zi, iar o mare parte savurăm cu nesaț specialități de cafea, băuturi pe bază de espresso și boabe de specialitate. Care sunt tabieturile tale în ceea ce privește cafeaua? Poți trăi fără ea sau este o parte integrantă a vieții tale? Ia-ți ceașca preferată și fă testul nostru din ziarul The Daily Cup No. 9, ca să afli ce fel băutor de cafea ești.

COMPLETEAZĂ TESTUL ȘI CÂȘTIGĂ LUNAR CAFEAUA TA PREFERATĂ*

Dacă ți-a plăcut testul nostru și ești pasionat de cafea, împărtășește cu noi rezultatele și poți câștiga lunar o pungă de cafea boabe de 250 g, dintre originile disponibile pe www.prajitoriaolivo.ro. Scanează codul QR din ziar sau accesează link-ul http://bit.ly/daily-cup-coffee-quiz, completează formularul online și intri în tragerea la sorți pentru una din cele 3 pungi de cafea disponibile lunar.

Citește mai jos regulamentul campaniei:

 1. Campania se desfășoară în perioada 11.11.2017 - 11.03.2018, în toate locațiile partenere Olivo Coffee Roasters, prin intermediul ziarului The Daily Cup, ediția 9, lansată pe 11.11.2017
 2. Pot participa la campanie doar persoanele fizice, cu domiciliul în România.
 3. Nu au dreptul de participare la această campanie angajații Olivo Coffee Roasters, precum și membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).
 4. Participarea la această campanie implică cunoașterea, respectarea și acceptarea, integrală, expresă și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
 5. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la această Campanie presupune acceptul câștigătorilor referitor la faptul că persoana lor, numele, localitatea în care domiciliază și fotografia lor pot fi făcute publice și folosite în materiale foto, audio și video, de către Organizator, fără nici un fel de plată aferentă.
 6. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Campanie asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.
 7. Pentru a se înscrie în campanie, participanții trebuie să completeze coffee quiz-ul aflat la pagina 4 din ziarul The Daily Cup ediția 9, după care să completeze integral formularul de înscriere, aflat la adresa http://bit.ly/daily-cup-coffee-quiz .
 8. Fiecare premiu acordat constă într-o pungă de 250 g de cafea de origine, disponibilă pe site-ul www.prajitoriaolivo.ro.
 9. În total vor fi acordate 12 premii, în valoare totală de 500 RON.
 10. Premiile vor fi acordate lunar, prin tragere la sorți prin intermediul site-ului random.org, după cum urmează:
  1. Extragerea 1 - luna decembrie 2017 - 3 premii - dintre participanții înscriși de la începutul campaniei și până în ziua anterioară extragerii
  2. Extragerea 2 - luna ianuarie 2018 - 3 premii - din participanții înscriși de la data primei extrageri, până în ziua anterioară celei de-a 2-a extrageri
  3. Extragerea 3 - luna februarie 2018 - 3 premii - din participanții înscriși de la data celei de-a 2-a extrageri, până în ziua anterioară celei de-a 3-a extrageri
  4. Extragerea 4 - luna martie 2018 - 3 premii - din participanții înscriși de la data celei de-a 3-a extrageri, până în ziua anterioară celei de-a 4-a extrageri
 11. Validarea câștigătorilor se face prin confirmarea datelor personale.
 12. Câștigătorii vor fi contactați telefonic în termen de maxim 24h de la data câștigării premiului pentru a verifica îndeplinirea condițiilor de validitate și a li se comunica modul în care vor intra în posesia premiilor
 13. Pentru fiecare câștigător extras se va extrage câte o rezervă.
 14. În cazul în care câștigătorul nu îndeplinește criteriile de eligibilitate, nu poate fi contactat (nu răspunde la telefon, are telefonul închis) în termen de 72h de la extragere sau refuză premiul, acesta îi va fi atribuit rezervei. Dacă și aceasta refuză premiul sau nu poate fi contactată în termen de 72h, premiul rămâne în posesia Organizatorului.
 15. Fiecare participant are dreptul la un singur premiu pe perioada campaniei. În cazul în care se va înscrie în
 16. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
 17. Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după punerea câștigătorilor în posesia premiilor constând în bunuri.
 18. Ne rezervăm dreptul de a modifica și/ sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/ sau înceta și/ sau întrerupe și/ sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția ca orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui regulament să fi supuse înștiințării prealabile a participanților, cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare la Regulament va deveni aplicabilă.
 19. Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participanții declarî în mod expres și neechivoc că sunt de acord, cunosc și se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament, pe care le cunosc și le acceptă, în mod în scopuri precum: înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.
 20. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
 21. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întarziată, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.